Projekt ustawy o L-4 w Sejmie RP
Projekt ustawy o L-4 w Sejmie RP
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1497


 

WYSZUKIWARKA


Legitymacje


Podaj numer legitymacji:


Deklaracja członkowska do pobrania


Kwartalnik "Na Naszej Rubieży"

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowychopieka osób starszych piosenki dla dzieci wypadanie włosów kostka brukowa opieka osób starszych